закономерност

същ. - взаимозависимост, причинност, причинна връзка, взаимоотношение, логика, логичност, правилност, последователност, диалектика

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • диалектика — същ. развитие, движение, закономерност, причинност, взаимозависимост …   Български синонимен речник

  • закон — същ. правило, принцип, начало, максима, догма, закономерност същ. наредба, предписание, канон, повеля, устав, указ, статут същ. обичай, обред, традиция същ. мярка, мероприятие, постановление същ. норма, критерий същ. декр …   Български синонимен речник

  • каузалност — същ. каузалитет, причинност, причинна връзка, зависимост, взаимозависимост, обусловеност, закономерност, последователност същ. каузална връзка …   Български синонимен речник

  • логика — същ. логичност същ. последователност, смисъл, разум, здрав разум същ. мисъл, разсъждение, силогизъм същ. закономерност, причинност, причинна връзка, правилност, убедителност …   Български синонимен речник

  • логичност — същ. логика същ. последователност, смисъл, разум, здрав разум същ. мисъл, разсъждение, силогизъм същ. закономерност, причинност, причинна връзка, правилност, убедителност …   Български синонимен речник

  • последователност — същ. поредност, ред, верига, верижност, постепенност, следствие, непрекъснатост същ. хронология същ. логика, логичност, закономерност, правилност същ. принципиалност, праволинейност същ. вярност, приобщеност, привързаност същ …   Български синонимен речник

  • правомерност — същ. законосъобразност, закономерност, законност …   Български синонимен речник

  • причинност — същ. причинна връзка, връзка, каузалитет, каузалност, закономерност, зависимост, логика, логичност, съотносителност, взаимоотношение, взаимодействие, обусловеност, свързаност същ. каузална връзка …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.